นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 1 - เรานำข้อมูลของท่านไปใช้ทำอะไร
เมื่อท่านทำการซื้อบัตร เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่และอีเมล โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซื้อบัตร เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็ปไซต์สำรองที่นั่งของเรา เราจะได้รับที่อยู่อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ โดยเราจะได้รับข้อมูลที่จะช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการของท่าน
การตลาดผ่านทางอีเมล (หากมี): หากท่านอนุญาต เราจะทำการส่งอีเมลเกี่ยวกับร้านค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ และข้อมูลอัพเดทอื่น ๆ ของเราให้แก่ท่าน.

ส่วนที่ 2 - การอนุญาต
คุณได้รับการอนุญาตจากฉันอย่างไร?
เมื่อท่านได้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราเพื่อทำธุรกรรม ตรวจสอบบัตรเครดิต ทำการสั่งซื้อ เราถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หากเราขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่น ๆ อาทิ การตลาด เราจะขออนุญาตจากท่านโดยตรง และท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธ.

ฉันสามารถยกเลิกการอนุญาตได้อย่างไร?
หากท่านมีความประสงค์ที่ยกเลิกหลังจากอนุญาตไปแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการอนุญาตให้เราติดต่อท่าน รวบรวมข้อมูล ใช้หรือเปิดเผย้อมูลของท่านได้ทุกเวลา โดยติดต่อเราหรือส่งอีเมลถึงเราที่:
[email protected]

ส่วนที่ 3 - การเปิดเผยข้อมูล
เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีการร้องขอทางด้านกฎหมาย หรือในกรณีที่ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของเรา.

ส่วนที่ 4 - การชำระเงิน
ช่องทางชำระเงินโดยตรงของเราได้รับการเข้ารหัสผ่านทาง Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ข้อมูลธุรกรรมการสั่งซื้อของท่านจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อดำเนินการจัดซื้อของท่านให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้น ข้อมูลธุรกรรมของท่านจะถูกลบ.
ช่องทางชำระเงินตรงทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ที่บริหารจัดการโดยสภามาตรฐานความปลอดภัย PCI และร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ อาทิ Visa, MasterCard, American Express และ Discover สำหรับข้อกำหนดของ PCI-DSS ช่วยรับประกันการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตอย่างปลอดภัยโดยร้านค้าของเรา และผู้ให้บริการ.

ส่วนที่ 5 - การบริการจากหน่วยงานภายนอก
โดยทั่วไป ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่เราใช้บริการจะทำการรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของท่านตามความจำเป็นเท่านั้น เพื่อที่สามารถให้บริการตามที่เราต้องการได้.
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการภายนอกบางราย อาทิ ช่องทางการชำระเงิน อาจกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการการทำธุรกรรมของท่าน.
สำหรับผู้ให้บริการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ให้บริการเหล่านี้.
ในบางกรณี ขอให้ท่านรับทราบไว้ว่าผู้ให้บริการบางรายอาจตั้งอยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากตำแหน่งของท่านหรือทางผู้จัดงาน ดังนั้น หากท่านเลือกดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการภายนอก ข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจตามกฎหมายที่ตั้งของผู้ให้บริการรายนั้น.
เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ หรือถูกนำไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นภายนอก ท่านจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อกำหนดการให้บริการของเราอีกต่อไป.

ลิงค์เชื่อมต่อ (Links)
เมื่อท่านคลิกที่ลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา ลิงค์ดังกล่าวอาจนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นๆและขอให้ท่านอ่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเสมอ.

ส่วนที่ 6 - ความปลอดภัย
เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกใช้งานไม่ถูกต้อง ถูกเข้าถึง ถูกเปิดเผย ถูกแก้ไขหรือทำลาย หากท่านได้แจ้งข้อมูลบัตรเครดิตแก่เรา ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี secure socket layer (SSL) และถูกเก็บไว้ในการเข้ารหัส AES-256 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการจัดเก็บระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แต่เราปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI-DWW และนำมาตรฐานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมที่ได้รับการยอมรับมาใช้.

ส่วนที่ 7 - อายุที่อนุญาตให้ใช้งานได้
ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าคุณบรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายของรัฐ/ประเทศที่ท่านพำนักอยู่ได้กำหนดไว้และท่านได้อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราได้.

ส่วนที่ 8 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงและการไขข้อกระจ่างต่าง ๆ จะมีผลในทันทีที่เราทำการประกาศบนเว็บไซต์ หากเราทำการแก้ไขเนื้อหานโยบายนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อที่ท่านสามารถรับรู้ว่าเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง วิธี และสถานการณ์ใช้ข้อมูล รวมถึงการนำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของเรา หากร้านค้าของเรามีการรวมเข้ากับบริษัทอื่น ข้อมูลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังเจ้าของรายใหม่เพื่อที่เราสามารถทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป.

คำถามและข้อมูลติดต่อ
หากท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งเราไว้ รวมถึงส่งคำร้องเรียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือส่งอีเมลหาเราได้ที่: [email protected]